Skip to content

macierzanki.pl

Spowiedź i jej konsekwencje

Spowiedź i jej konsekwencje

Sakrament pojednania, a zwłaszcza spowiedź święta, jest tym wydarzeniem, które wzbudza w sercu człowiek wierzącego najwięcej niepokoju i lęku. Z pewnością powodem tego jest to, że spowiadając się, musimy przed kimś wyznać swoje słabości, czyli wypowiedzieć to, co nas niekiedy stawia w złym świetle. Przy konfesjonale pryska wtedy nasz nieskazitelny wizerunek osoby, o którą tak pieczołowicie dbamy i się troszczymy. Właśnie w obawie przed spowiednikiem trudno człowiekowi jest wyrazić gotowość do uznania swoich błędów i przyjąć postawę ufnej pokory i nadziei, że Bóg, który jest bogaty w swoim miłosierdzie, chce mi przebaczyć moje słabości.
Zagadnieniom związanym z sakramentem pojednania i spowiedzi świętej poświęciliśmy nasze kolejne spotkanie Macierzanek. Po krótkim wprowadzeniu w temat, mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i zarazem problemami związanymi ze spowiedzią. Wszyscy zgodnie doszliśmy do przekonania, że sakrament pojednania daje nam możliwość otwarcia się na Boże miłosierdzia, oraz odsłania nam te przestrzenie w życiu duchowym nad którymi powinniśmy pracować.

Leave a Reply