Skip to content

macierzanki.pl


Nasze zasady

1. Naszą wspólnotę tworzą kobiety, dla których rodzina jest najważniejsza.
2. Wiara w Boga odgrywa w naszym życiu fundamentalne znaczenie.
3. Szanujemy swoją kobiecość i męskość naszych życiowych partnerów.
4. Doceniamy dar macierzyństwa.
5. Chcemy, by nasze dzieci wychowywały się w duchu chrześcijańskich wartości.
6. Nasza grupa otwarta jest na kobiety o innych poglądach, ale szanujące również i nasze.
7. Nasze spotkania mają charakter formacyjno-dyskusyjny.
8. Każde z naszych spotkań rozpoczyna i kończy wspólna modlitwa.
9. W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć dzieci.
10. Przez działalność charytatywną rozwijamy w sobie otwartość na innego człowieka.
11. Promujemy poszanowania kobiety, wartość małżeństwa i rodziny.