Skip to content

macierzanki.pl


Formularz zgłoszeniowy

Dane osoby zgłaszającej

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon kontaktowy

Dane uczestników skupienia

1. Imię i Nazwisko

2. Imię i Nazwisko

3. Imię i Nazwisko

4. Imię i Nazwisko

5. Imię i Nazwisko


Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Macierzanki.pl. Jednocześnie oświadczam iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.